Ombilda Hyresrätt

Ombildningskonsult med lång erfarenhet

Bostadsrättsombildning | Bilda bostadsrätt | BRF Ombildning

DAGS ATT BILDA BOSTADSRÄTT?

Vi är Sverigeledande när det kommer till att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Vi hjälper dig med en helhetslösning där vi följer dig från nuvarande boendet i en hyresrätt till bildandet av en egen BRF. Tack vare vår stora erfarenhet av ombildningar har vi full kontroll över vad som krävs för att en ombildning ska genomföra på ett smidigt och enkelt sett. Processen kan dra ut på tiden, men den som har tålamod blir rikligt belönad i slutändan.


Hör av dig till oss via kontaktformuläret eller på telefon så bokar vi in ett förutsättningslöst möte där vi diskuterar hur vi ska lägga upp en eventuell ombildning.

skriva kontrakt

Vad ingår i en bostadsrättsombildning?

Att ombilda en hyresrätt till en bostadsrätt innefattar ett antal olika mer eller mindre komplicerade moment. Här tar vi dig på ett smidigt och pedagogsikt sätt genom processen för att du ska få ett grepp om vad en ombildning innebär och vilka processer som är inblandade.

BRF

Det första som sker är att du och ett antal andra hyresgäster registrerar en ny bostadsrättsförening hos bolagsverket, vi hjälper er redan här. Det krävs minst tre hyresgäster för att bilda en BRF. Detta sker i början av processen och om ombildningen inte blir av är det bara att lösa upp er nystartade BRF hos Bolagsverket.

Intresseanmälan

En anmälan om intresse av förvärv för ombildning till bostadsrätt, s.k. hembud, lämnas in till Lantmäteriet detta kan ge föreningen förköpsrätt.

Förhandlingen inleds

Vi tar nu kontakt med hyresvärden för att framföra att det finns en vilja att ombilda hyresrätterna till bostadsrätter.

Teknisk besiktning

Därefter utförs en noggrann besiktning av hela fastigheten som bedömer skick, underhållsbehov, framtidsprognoser etc. Det är viktigt att denna tekniska besiktning utförs av en kunnig och framför allt oberoende besiktningsman.

Kalkyl

Fastighetsägaren lämnar nu ett första pris för föreningen och därefter tas en kalkyl fram där det framgår vad bostäderna kommer att kosta samt framtida kostnader. Kalkylen presenteras för alla hyresgäster och med den som grund fattar varje enskild hyresgäst ett individuellt beslut om de är intresserade av en ombildning.

Ekonomisk plan

En fullständig ekonomisk plan tas sedan fram för ombildningen. I den ska det framgå hur köpet ska finansieras, framtida årsavgifter, insatser etc samt utgör en 10-årig budget. Planen ska registreras av Bolagsverket.

Beslut

Efter detta är det äntligen dags att fatta beslut om ombildning. Vid en extra föreningsstämma krävs det att minst två tredjedelar av hyresgästerna är för en ombildning för att den ska kunna genomföras. Att godkänna en ombildning innebär endast att man accepterar att bostadsrättsföreningen köper fastigheten, inte att man förbinder sig att köpa lägenheten. Vanligt är att vissa personer bor kvar som hyresgäster hos bostadsrättsföreningen. De boende har möjlighet att godkänna ombildning och ändå välja att stanna kvar som hyresgäst.

Lån

Därefter söker de boende om finansiering. Då en kontantinsats inte krävs vid ombildningar är det lättare att få lån än om man köper en bostadsrätt på den öppna marknaden,

Avslut

Pengarna betalas till säljaren och lägenheterna övergår till sina nya ägare. De som har valt att köpa sina lägenheter har nu sin bostadsrätt. De som inte vill/kan köpa sina lägenheter bor kvar i hyresrätt men med bostadsrättsföreningen som sin nya hyresvärd.

Kompetent stöd vid ombildning till BRF!