Ombilda Hyresrätt

Ombildningskonsult med lång erfarenhet

Ombildningskonsult

VI HAR DEN NÖDVÄNDIGA KOMPETENSEN!

Vi är erfarna ombildningskonsulter med personligt engagemang i alla våra kunder. Vi arbetar fokuserat för att ta hand om dig under hela arbetets gång och strävar efter att erbjuda en heltäckande service av högsta kvalitet. Kontakta oss redan idag om du är intresserad av att anlita en ombildningskonsult som kan bostadsmarknaden och som vet vad som krävs för att omvandla din hyresrätt till en bostadsrätt!


Kontakta oss via kontaktformuläret eller på telefon: 08-XXX XX XX så kan vi gemensamt bestämma hur vi bör gå vidare med ditt ärende.

Varför ombilda en hyresrätt till bostadsrätt?

Många som är intresserade av att omvandla sin hyresrätt till en bostadsrätt uttrycker en vilja att äga och kontrollera sitt eget boende. Ägandet medför en större frihet när det kommer till att bestämma över bostadens utformande, eventuella renoveringar, underhåll etc. När du bor i en hyresrätt är det hyresvärden som bestämmer vad du får göra i din lägenhet, i en bostadsrätt är det du själv som bestämmer över dessa saker.

Även om själva ombildandet medför en stor kapitalkostnad initialt blir det snabbt billigare att bo i en lägenhet som du äger själv. Avbetalningar på lån är pengar som går till din egen ficka istället för hyresvärdens och i samband med en värdeökning av bostadsrätten är det du som gör vinsten vid en försäljning.

tvättstuga

Större inflytande över hela fastigheten

Vid en ombildning är det inte bara din egen bostad som du får större inflytande över. Även gemensamma utrymmen såsom trappuppgång, parkeringsgarage och tvättstuga hamnar ofta i bostadsrättsföreningens ägo. Detta gör att du har större möjlighet att förändra och anpassa dessa efter dina och föreningens gemensamma behov. Om och när ni ska renovera fastigheten bestämmer ni tillsammans på årsmöte vilket gör att ni själva har kontroll över eventuella kostnadsökningar.

Tidskrävande process

För att en ombildning ska ske på ett så smidigt och effektivt sätt som möjligt är det viktigt att man avsätter tillräckligt med tid för att skapa ett bra beslut underlag, såväl informationsmässigt som regelmässigt och ekonomiskt. Därefter kan man påbörja arbetet med ombildningen på allvar.

Fördelar för hyresrättsinnehavare

Vanligt är att insatsen på bostaden är ca 65-75 procent av marknadsvärdet vid en ombildning. Detta ger dig som hyresgäst enormt stora fördelar på bostadsmarknaden då du har möjlighet att köpa din bostad betydligt billigare än på den öppna marknaden. Procentsatsen varierar från gång till gång, men vi hjälper dig att få ett så bra pris som möjligt samtidigt som affären sker på ett korrekt vis. Det är också lättare att få lån vid en ombildning än om ni köper på den öppna marknaden. Dessutom behövs i regel ingen kontantinsats eftersom ni köper billigare än marknadspris.

 

Konsulter med expertkunskap om fastighetsbranschen!